Vesi

Portaan ja Ojasen Vesihuolto Oy:n jakama vesi on pohjavettä. Vesi nostetaan yhtiön omalta vedenottamolta, joka sijaitsee Onkilammin pohjoisrannalla Pernunnummi C-pohjavesialueella.

Hyvälaatuinen pohjavesi ei vaadi lainkaan varsinaista puhdistamista. Varotoimena vedenottamolla käytetään veden UV-desifiointia. UV-valo eli ultaraviolettivalo on silmille näkymätöntä ja läpitunkevaa säteilyä. UV-valon desinfioiva vaikutus perustuu siihen, että voimakas valo tunkeutuu taudinaiheuttajan eli bakteerin tai viruksen soluseinämän läpi ja aiheuttaa sen DNA:ssa jakaantumisinformaation sekaannuksen. Taudinaiheuttaja ei voi enää monistua eikä lisääntyä, vaan se katsotaan kuolleeksi ja ihmiselle vaarattomaksi. UV-valo ei muuta veden fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia - ei siis lisää veteen mitään haitallisia yhdisteitä eikä se myöskään poista hyödyllisiä yhdisteitä.

Vedenottamolla on myös veden alkalointimahdollisuus. Alkaloinnilla (kalkin lisäyksellä) korjataan tarvittaessa pohjaveden pH-arvo eli liiallinen happamuus, joka voi aiheuttaa metallisten jakelulaitteiden syöpymistä.